ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางนัทธ์ชนัน จันทร์สระคูดอนยางดอนสังข์วิทยาโรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สพป.สมุทรปราการ เขต 2
2นายชูชาติ ชุมภักดีค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยารร.ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป.อำนาจเจริญ
3นางขนิษฐา ชนะศรีบ้านหัวช้างเลิงแกสพป.มหาสารคาม เขต 1 สพป.มหาสารคาม เขต 1
4นางสาวกฤษฎาภรณ์ ทิพใสอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิสพป.ยโสธร เขต 1 สพป.ยโสธร เขต 1