ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางอำภา ใสกลางบ้านเขวาตะคลองรร.บ้านอุ่มเม่า สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
2นางศุภลักษณ์ ศุภราทิตย์บ้านน้ำคำรร.บ้านหวายหลืม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
3นางชื่นจิต ใหม่คามิบ้านสิงห์ไคลสุทธาวาสรร.บ้านโสกเชือก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
4นางปิรันทนา ศรีลัยบ้านผำโนนสว่างรร.บ้านหัวนาคำ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
5นางสาวบัวรี แสงมุขบ้านอี่เม้งรร.บ้านหนองแวง สพป.ร้อยเอ็ด เขต1
6นายอิสระ หล้าเนตรบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตงรร.บ้านหนองปิง สพป.ขอนแก่น เขต 1
7นางจรัสแสง เทพวิริยพงศ์บ้านผำโนนสว่างรร.วัดพังยาง สพป.สงขลา เขต 1
8นายต๋อง สุวรรณ์บ้านหนองช้างรร.บ้านค้อ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
9นางสราพร เริงรื่นบ้านดูนบักตู้ โนนตาแสงรร.บ้านหนองชุมแสง สพป.เพชรบุรี เขต 2